Het laatste nieuws.....!

Natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden.


Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee. Speciaal voor de recreatievaart is een flyer gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Voor het flyer klik hier
Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.


Vaarschema Pontje Ham.

Voor het vaarschema klik op Pontje ham


Marifoon uitluisteren

Beste watersporters,

In het laatste wijzigingsbesluit van 2010 van het BPR is bepaald dat ieder vaartuig die in het bezit van een marifoon is deze ook dient uit te luisteren op de kanalen die daarvoor bestemd zijn. Dit houdt in de blokkanalen van de verkeersposten of wannneer dit niet van toepassing is kanaal 10.

Enkele belangrijke blokken zijn:
- Sector Dordrecht VHF 79
- Heerjansdam VHF 4
- Wemeldingen VHF 68 (gehele Oosterschelde)
- Volkerak Noord VHF 7
- Volkerak Zuid VHF 25

Al deze kanalen staan ook op de 1800 serie kaarten.

Houd je er a.u.b. aan, het komt nog steeds veel te vaak voor dat de recreatievaart niet bereikbaar is dit kan je in de toekomst een bekeuring oplopen.

Allemaal goede vaart.

Jan Wanders


Update Varen doe je samen

De recreatieroute op de Waal is weer geregeld en zelfs uitgebreid bovenstrooms met recreatie betonning in de bochten.
Zie www.varendoejesamen.nl

Youtube filmpjes Watersportverbond

Voor diverse filmpjes van het watersportverbond zie Filmpjes. Zoek bijv. op 'Federatieweekend'.

Melden overlast op het water

Evenals vorig jaar willen wij u ook dit jaar vragen om overlast op het water zoveel mogelijk te melden via hetzelfde emailadres.
Hierdoor konden wij op de juiste plaats en op de tijd zijn om die overlast te bestrijden.
Ook het waterscooterteam zal door ons weer ingezet worden op uw aangeven.
Dus met uw informatie wordt wel degelijk iets gedaan
Meld dit bij het bestuur en/of havenmeester.


KnooppuntenboekjesNog nieuws voor de site, stuur dit naar de webmaster

  
Terug naar het begin