M.i.v. 1 januari 2009 een nieuw systeem van elektragebruik.

 

Geacht lid,

 

Tijdens de ledenvergadering van 24 oktober j.l. is een nieuw systeem van elektragebruik en registratie toegelicht.

In het kort komt het hier op neer.

Ieder lid die stroom wenst af te nemen van onze vereniging, waar dan ook op het terrein, dient dit te doen door middel van een meterkastje dat beschikbaar wordt gesteld door de vereniging tegen betaling van een waarborg van € 50,00.

Dit meterkastje is spatvrij en voorzien van een analoge meter en is voorzien van een stekker welke past in de stroomkasten op en rond de haven en een stekker vanwaar men de stroom afneemt. Tevens wordt bij het meterkastje een soort “stekkerslot”geleverd, ter voorkoming dat “anderen” via uw meter stroom zouden kunnen afnemen.

Dit meterkastje ziet er zo uit:

 

De meterkasten worden allemaal genummerd en de uitgifte wordt op nummer en naam geregistreerd.

Bij inleveren van het kastje ontvangt men, mits ongeschonden, de betaalde waarborg in zijn geheel terug.

 

Het is dus vanaf 1 januari 2009 verboden om nog elektriciteit af te nemen van een van de elektriciteitsvoorzieningen van de vereniging, zonder gebruik te maken van dit meterkastje.

Overtreders worden na één schriftelijke waarschuwing en met betaling van € 50,00, bij een tweede overtreding met onmiddellijke ingang van constatering van deze overtreding geroyeerd als lid en indien van toepassing, ligplaatshouder van onze vereniging.

 

De meterkasten zijn vanaf 1 december verkrijgbaar bij Fons, onze havenmeester, tegen contante betaling van de waarborgsom van € 50,00.

Voor degenen die zich reeds aangemeld hebben liggen de meterkastjes genummerd klaar. U kunt deze meterkastjes het beste ophalen tijdens de komende koffiezondagen of even  Fons bellen voor een afspraak  (0487-562364). Degenen die zich nog niet aangemeld hebben kunnen dit alsnog doen door Fons te benaderen.

 

Diegene die geen meterkastje wenst en toch incidenteel elektra wenst af te nemen (bijvoorbeeld voor gebruik schuur-/poets- of boormachine) kan een meterkastje bij de havenmeester in bruikleen krijgen, die na gebruik weer moet worden ingeleverd met betaling van het afgenomen elektriciteitsverbruik.

 

In het voorjaar zal er een hangsysteem voor de meterkastjes bij de stoomkasten worden gemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.